Keizersgracht 175

< Keizersgracht 173                                                                      Panorama                                                                 Keizersgracht 177 >

 

Keizersgracht 175

Keizersgracht 175

Keizersgracht 1, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 175


Gebouwd           ± 1715
Architect            -
Opdrachtgever    Willem Hendrick Kerckrinck
Monument         Rijksmonument

1853 : LL 233     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 43 2912  (verpondingsnummer)

1796 : 43 309    (kleinnummer)

1732 : 43 2873  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3811  (kadaster oud)

Bouwjaar

1620 

± 1715

Architect

Opdrachtgever

1620 Gerrit Kerckrinck

± 1715 Willem Hendrick Kerckrinck

1930 Gemeente Amsterdam

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1715 koopmanshuis 8 m. breed. Getoogde en met balustrade verhoogde kroonlijst. Alliantiewapens van Kerckrinck en Huijdecoper waarop twee siervazen. Stoep. Omlijste toegang.

1930 stoep vervallen. Andere indeling aan ramen gegeven, zodat het aansluit op het andere gebouw.

Bewoners / eigenaren o.a.

1928-19?? Gemeente-eigendom, HBS.

Rijksmonument

Nr 2270

Gebruik nu


 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.