Keizersgracht 269

Keizersgracht 269

Keizersgracht 269

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 269  Huis de Vischer of de Hoop


Gebouwd            1809
Architect               -
Opdrachtgever    Pieter de Putter
Monument           Rijksmonument

1853 : KK 330  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1130  (verpondingsnummer)

1796 : 38 256    (kleinnummer)

1732 : 38 1164  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3906  (kadaster oud)

Bouwjaar

1617 (1)

1689 (2)

± 1890 (3)

Architect

Opdrachtgever

1617 Jan Cornsz Visscher (1)

Naam / gevelsteen

1617 De Visser (1)

Bijzonderheden

1617 koopmanshuis 6 m. breed. Halsgevel. Gebogen fronton. Hoekvazen. Stoep. (2)

± 1890 rechte kroonlijst met geblokte vullinglijst. Vier consoles. Plaate stoep. (3)

Intrieur met geschilderde behangsels

Bewoners / eigenaren o.a.

1689 Hendrik van Beuningen, koopman (1) (2)

1720 Willem Straalman (2)

1746 wed. van Jan van Mekeren (2)

Rijksmonument

Nr 2305

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

De huizen van Visscher

 

Hier zijn in 1617 door Jan Cornsz Visscher twee huizen gebouwd, Keizersgracht 269 van 6 m breed en 271 van 6,15 m. breed, elk met een Visser bovenop de gevel en genaamd De Visser.

De erfgenamen hebben beide huizen verkocht:

Keizersgracht 269 is omstreeks 1689 van Hendrik van Beuningen die het heeft laten vernieuwen zoals in het Grachtenboek staat afgebeeld: een halsgevel met een gebogen fronton, waarin vermoedelijk het wapen van van Beuningen heeft gestaan. Met vleugelstukken met bloemversiering, hoekvazen en een stoep.

 

Omstreeks 1720 komt het in handen van de familie Willem Straalman en in 1746 van de weduwe van Jan van Mekeren.

De tegenwoordige toestand is waarschijnlijk eind-18de-eeuws, met een rechte kroonlijst met geblokte vullinglijst en vier consoles, verder een zadeldak.

 

Voor de geschiedenis van Keizersgracht 271, zie 271

 

De sobere lijstgevel van dit pand verraadt niets van het buitengewone interieur dat erachter schuilgaat. Het huis heeft jarenlang een afbeelding van een visser in de geveltop gehad. De huidige voorgevel, een lijstgevel met een sobere rechte kroonlijst met vier consoles en klein dwarsdakje daarop, is gemaakt in opdracht van Pieter de Putter en dateert van omstreeks 1809. 

 

De vier belangrijkste ruimtes in het voor- en achterhuis zijn in de achttiende en negentiende eeuw uitbundig gedecoreerd met behangselschilderingen op linnen. In totaal gaat het om dertig doeken, alle nog in hun speciaal vervaardigde omlijstingen op de oorspronkelijke locatie. Geen enkel ander Amsterdams woonhuis kan zich hierop beroemen.

 

Zo bevat de zaal in het achterhuis zeven doeken met Virgilius’ heldengedicht over Dido en Aeneas zijn in 1736 geschilderd door Antonie Elliger. De taferelen worden van elkaar gescheiden door twaalf Ionische pilasters. De doeken zijn in opdracht van de vermogende en cultuurminnende familie Van Mekeren-Rutgers geschilderd als ze er al in wonen.

Ook is door Antonie Elliger een plafondstuk gemaakt, maar dat is in 1905 verkocht en verwijderd. Het is herplaatst in 1907 in een kamer aan de Herengracht 475. In 2008 heeft Peter Korver een nieuw plafondstuk gemaakt, dat er nu zit.

 

De zeven behangsels in de voorkamer en de acht in de achterkamer zijn van Uppink, uit respectievelijk 1812 en 1813. De acht behangsels in de tuinkamer,  de kamer in het souterrain onder de zaal, zijn eveneens van Uppink en dateren uit 1820. De schilderingen van Uppink tonen landschappen. Meestal zijn dat Italianiserende landschappen, maar Uppink schilderde in de tuinkamer het Hollandse landschap bij de Vecht omdat de opdrachtgever dan een buiten heeft in Breukelen. Op deze manier kan hij zich in de stad toch een beetje buiten voelen.

 

Het huis heeft ook nog een antieke keuken. Bijzonder aan deze keuken, in het souterrain, is dat hij gedeeltelijk onder de binnenplaats is gebouwd. Dit komt niet veel voor in Amsterdam. Een vergelijkbare keuken treffen we aan in Keizersgracht 416.

 

 

Keizersgracht 269, Rechte lijst met consoles

Rechte lijst met consoles

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.