Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 275, Tekening Grachtenboek

Tekening uit het Grachtenboek

Keizersgracht 275, zoals het er uitzag begin 1900

Zoals het er uitzag begin 1900

Keizersgracht 275


Gebouwd           1754
Architect            -
Opdrachtgever    Gez. Ruysscher
Afgebroken         1955

1853 : KK 327  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1127  (verpondingsnummer)

1796 : 38 253    (kleinnummer)

1732 : 38 1160  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3903  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1754

1899 afbraak

Architect

Opdrachtgever

± 1620 Kiliaen van Renselaer

1754 Gez. Ruysscher

1899 Credietvereniging

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 koopmanshuis 3,55 m. breed.

1754 Ingezwenkte hals. Stoep loodrecht op gevel.

1899 gesloopt

Bewoners / eigenaren o.a.

1721 Casper Kok

1754 Gez. Ruysscher

1793 H. Zilver, notaris

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.