Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 275, Tekening Grachtenboek

Tekening uit het Grachtenboek

Keizersgracht 275, zoals het er uitzag begin 1900

Zoals het er uitzag begin 1900

Keizersgracht 275


Gebouwd           1754
Architect            -
Opdrachtgever    Gez. Ruysscher
Afgebroken         1955

1853 : KK 327  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1127  (verpondingsnummer)

1796 : 38 253    (kleinnummer)

1732 : 38 1160  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3903  (kadaster oud)

Een van een twee van Kiliaen van Renselaer

 

Keizersgracht 275 en op 277 zijn omstreeks 1620 twee gebouwd door of voor Kiliaen van Renselaer. Dit is maar 3,55 m. breed koopmanshuis is.  In 1721 is het door zijn erfgenamen verkocht aan Casper Kok en in 1754 komt het in handen van de Gez. Ruysscher die het waarschijnlijk verbouwd heeft in de vorm die te zien is in get grachtenboek. De 17de-eeuwse gevel heeft een ingezwenkte hals en een stoep loodrecht op de gevel.

 

In 1793 is het huis van notaris J.H. Zilver.

 

Het is in 1899 afgebroken, samen met Keizersgracht 277 en hiervoor is het nieuwe kantoor van de Credietvereniging in de plaats gekomen. Zie verder onder het tabblad "Algemeen kantoor 1899"

 

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.