Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 271 voor de afbraak in 1955.

Keizersgracht 271 voor de afbraak in 1955.

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 271


Gebouwd           1715
Architect            -
Opdrachtgever    Lodewijk Vertangen
Afgebroken         1955
1853 : KK 329  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 38 1129  (verpondingsnummer)
1796 : 38 255    (kleinnummer)
1732 : 38 1163  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3905  (kadaster oud)

Bouwjaar

1617

1715

1955 afgebroken

Architect

1919 F.W.M. Poggenbeek

Opdrachtgever

1617 Jan Cornsz Visscher

±1715 Lodewijk Vertangen

1919 Bank-Associatie

1955 Ned. Credietmaatschappij

Naam / gevelsteen

1617 De Visser

Bijzonderheden

±1715 koopmanshuis 6,15 m. breed. Halsgevel. Getoogd fronton waarin Apollo. Vleugelstukken. Sierlijk achterraam boven ingang. Stoep.

1919 Het is bij 277 getrokken als uitbreiding van het kantoor, zie tabblad "Keizersgracht 271-277"

1952 afgebroken voor het nieuwe kantoor voor NCM

Bewoners / eigenaren o.a.

1617 Jan Cornelisz Visscher(eigendom)

1694 Lodewijk Vertangen

1745 Rutgerus Braamkamp

1919-1937 Bank-Associatie

????-1952 Schade-enquète-commissie

????-1952 Donmij N.V. (eigenaar)

Monument

Voorlopige monumentenlijst (1928) : 1452

Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken. Gebogen fronton, waarin een Apollo

 

Gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen' behorende bij het Grachtenboek van E. van Houten en 'Een plek in de geschiedenis' van Bert Prins en Winfried van Rossen.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.