Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 271 voor de afbraak in 1955.

Keizersgracht 271 voor de afbraak in 1955.

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 271


Gebouwd           1715
Architect            -
Opdrachtgever    Lodewijk Vertangen
Afgebroken         1955
1853 : KK 329  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 38 1129  (verpondingsnummer)
1796 : 38 255    (kleinnummer)
1732 : 38 1163  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3905  (kadaster oud)

De huizen van Visscher

Hier zijn in 1617 door Jan Cornsz Visscher twee huizen gebouwd, Keizersgracht 269 van 6 m breed en 271 van 6,15 m. breed, elk met een Visser bovenop de gevel en genaamd De Visser. Jan Cornsz Visscher gaat wonen in Keizersgracht 269. De erfgenamen hebben beide huizen verkocht.

Het huis, no 271, komt in 1694 in het bezit van Lodewijk Vertangen die het twintig jaar later laat verbouwen volgens de afbeelding in het grachtenboek. Het huis krijgt een halsgevel met een getoogd fronton waarin een Apollo en vleugelstukken en een stoep. En zo blijft het tot de afbraak in 1952.

 

In 1745 is het van en wordt het bewoond door Rutgerus Braamkamp. Boven de de voordeur is een sierlijk achterraam. In 1928, bij de vaststelling van de voorlopige monumentenlijst is het huis hierop gekomen met monumentnummer 1452. Met de bijbehorende omschrijving: Halsgevel (XVIII a) met vleugelstukken. Gebogen fronton, waarin een Apollo.

 

Afbraak 1952

In 1919 zijn de woningen Keizersgracht 271, 273 en 275(was 273a) van de  Bank-Associatie en zij geven de architect F.W.M. Poggenbeek de opdracht om de panden te verbouwen tot kantoorruimte. Zie ook het tabblad Samenvoeging 271-277.

 

In de laatste jaren voor de afbraak in 1952 traden bij de panden 271-277 ernstige verzakkingen op, Zo ernstig dat Enquète-schade-commissie van Bouw en Woningtoezicht de opdracht kreeg om de kantoren te verlaten. Maar desondanks de monumentenstatus is ook dit pand in 1952 tezamen met 273 en 275 afgebroken voor de bouw van het nieuwe kantoor voor de Nederlandse Crediet Maatschappij. Zie hiervoor tabblad "Algemeen 281".

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.