Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 273 voor de splitsing in 1892.

Keizersgracht 273 voor de splitsing in 1892, foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 273, Tekening Grachtenboek

Tekening uit het Grachtenboek

Keizersgracht 273


Gebouwd           1735
Architect            -
Opdrachtgever    Leonard Rutgers
Afgebroken         1955

1853 : KK 328  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1128  (verpondingsnummer)

1796 : 38 254    (kleinnummer)

1732 : 38 1161  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3904  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1649, twee panden

1735 samenvoeging 273 - 273a

1892 slitsing 273 - 273a

1952 Afgebroken

Architect

1892 J.W. Wark

1919 F.W.M. Poggenbeek

Opdrachtgever

1892 H. Jansen

1919 Bank-Associatie

1955 Ned. Credietmaatschappij, sloop

Naam / gevelsteen

1649 ’t Boompgen

1669 ’t Wapen van Nijmegen

Bijzonderheden

1649 Bouw van >273 en 273a

1735 dubbel koopmanshuis met 273¹ 10,47 m. breed. Rechte kroonlijst. Balustrade met middenstuk waarin alliantiewapen verm Ten Cate-Gelijn. Middeningang met dubbele stoep.

verm. 1860 balustrade en stoep verdwenen.

1892, 10 okt veiling verkocht f 20.700,- H. Jansen

1892 Huis gesplitst in 273 en 273a, H. Jansen voert het werk ook uit. Voor 273a, zie verder 273a

1919 Het is bij 277 getrokken als uitbreiding van het kantoor, zie tabblad "Keizersgracht 271-277"

1955 was zeer verwaarloosd en gesloopt voor nieuw kantoor.

Bewoners / eigenaren o.a.

1649 Salomon Sweers (273 of 273a)

1669 wed. van Arent Schuyt (273 of 273a)

1688 prof. Alexander de Bie, wiskundige [±1620->1690] (273 of 273a)

1736 Leonard Rutgers, koopman

1894 J.A Zeehandelaar sr.

1877-1893 Jan Hendrik Beuker[*18-09-1800]

1910 Mr. W.R. Veder, huidarts

1919 Dr. J. W. Valk Jr

????-1952 Schade-enquète-commissie

????-1952 Donmij N.V. (eigenaar)

 

Deel van de gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.