Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 273 voor de splitsing in 1892.

Keizersgracht 273 voor de splitsing in 1892, foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 273, Tekening Grachtenboek

Tekening uit het Grachtenboek

Keizersgracht 273


Gebouwd           1735
Architect            -
Opdrachtgever    Leonard Rutgers
Afgebroken         1955

1853 : KK 328  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1128  (verpondingsnummer)

1796 : 38 254    (kleinnummer)

1732 : 38 1161  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3904  (kadaster oud)

Het huis 273 voor 1735 gesplitst

Het eerste 17de-eeuwse huis is hier in 1649 van Salomon Sweers met 't Boompgen inde gevel, in 1669 is het van de weduwe van Arent Schuyt, met 't Wapen van Nijmegen en in 1688 van prof. Alexander de Bie[±1620-1690], wiskundige. Maar in welke van de twee huizen zij woonden is mij niet bekend

 

Het huis 273 samengevoegd

Omstreeks 1735 zijn de twee huizen samengevoegd door de koopman Leonard Rutgers, zoals het huis te zien in het grachtenboek. Het is een dubbel koopmanshuis van 10,47 m. breed, met een rechte kroonlijst, een balustrade met middenstuk waarin een alliantiewapen, vermoedelijk van ten Cate - Gelijn en een middeningang met een dubbele stoep, zoals ook nog op de oudste foto te zien is, zie onder tabblad "Foto".

De koopman Rutgers is een telg uit een van oorsprong Duits adellijk geslacht dat na de val van Antwerpen naar Amsterdam uitwijkt. Hij is een rijke zonderling die veel geld geeft aan de armen, maar er zelf zo verwaarloost bij loopt, dat hij aalmoezen krijgt aangeboden. Ook het huis wordt verwaarloosd.

 

Opnieuw gesplitst in 1892

Op 10 oktober 1892 wordt het huis op de veiling in Franscati verkocht  20.700,- aan H. Jansen. Het huis wordt te huur gezet, maar dat lukt blijkbaar niet goed. In 1892 wordt het huis gesplitst in 273 en 273a, zie de onderstaande tekening. En daarna worden de twee woningen weer te huur aangeboden. In 1894 is J.A. Zeehandelaar sr. erin gaan wonen.

In 1919 zijn de woningen Keizersgracht 271, 273 en 275(was 273a) van de  Bank-Associatie en zij geven de architect F.W.M. Poggenbeek de opdracht om de panden te verbouwen tot kantoorruimte. Zie ook het tabblad Samenvoeging 271-277.

 

In de laatste jaren voor de afbraak in 1952 traden bij de panden 271-277 ernstige verzakkingen op, Zo ernstig dat Enquète-schade-commissie van Bouw en Woningtoezicht de opdracht kreeg om de kantoren te verlaten. Het huis is daarna gesloopt met Keizersgracht 271 en 275 voor de bouw van het nieuwe kantoor van Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM).

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.