Keizersgracht 271 - 273

Keizersgracht 273a oud

Keizersgracht 273a, na het splisten in 1892, deel foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 273, Tekening Grachtenboek

Tekening uit het Grachtenboek

Keizersgracht 273a na 1892 en later weer 275 (1899 oorspronkelijke 275 afgebroken)

Gebouwd           ontstaan na splitsing 1892
Architect            J.H. Wark
Opdrachtgever    H. Jansen
Afgebroken        1955

 

 

Opnieuw gesplitst in 1892

Op 10 oktober 1892 wordt het huis op de veiling in Franscati verkocht f 20.700,- aan H. Jansen. Er wordt door J.H. Wark een tekening gemaakt voor de splitsing in 273 en 273a. En het huis wordt daarna te huur aangeboden. Later, als het naastgelegen huis 275 is afgebroken en er eein kantoor met nr 277 staat, wordt dit 275.

In 1919 zijn de woningen Keizersgracht 271, 273 en 275(was 273a) van de  Bank-Associatie en zij geven de architect F.W.M. Poggenbeek de opdracht om de panden te verbouwen tot kantoorruimte. 

 

In de laatste jaren voor de afbraak in 1952 traden bij de panden 271-277 ernstige verzakkingen op, Zo ernstig dat Enquète-schade-commissie van Bouw en Woningtoezicht de opdracht kreeg om de kantoren te verlaten. Het huis is  gesloopt, samen met Keizersgracht 271 en  275 voor de bouw van het nieuwe kantoor van Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij (NCM).

Keizersgracht 273 dubbel SAA

Boven het oude dubbele huis van voor 1892 en beneden het gesplitste huis, waarvan het linker, 273a, ook nog eens gesplitst is in een beneden huis en een bovenhuis. Bijzonder is wel de veranderde etagehoogten. Zou dat nog van het oude huis, oospronkelijke gesplitste huis uit 1649 komen? Beide foto's zijn een uitsnede uit foto's van het Stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.