Keizersgracht 287

Keizersgracht 287

Keizersgracht 287

Keizersgracht 293 - 303, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 287, Titus en Wolvenstraat 32 

Voorheen Keizersgracht 293-303. Het vervangt de huizen 293, 295, 297, 299, 301 en 303


Gebouwd           1980
Architect            -
Opdrachtgever    Nederlandse kredietverzekeraar NCM
Monument         Niet

Kadaster E 9355 en 3886-3885-3884-5657 Wolvenstraat

 

 

Bouwjaar

1980

2011-2014

Architect

1980

1981-1983 le Grand & Selle ass.

1993 Van Manen / Ingenieursbureau Van Rossum 

2011-2014 Dam & Partners / COD

Opdrachtgever

1980 Nederlandse kredietverzekeraar NCM

1981-1983 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

1993 Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM)

2011-2014 Credit Suisse Asset Management

Naam / gevelsteen

Gevelstenen in gevel Wolvenstraat : 

sinds 2012 naam : Titus

Bijzonderheden

2011-2017 Geheel opnieuw ingericht voor nieuwe kantoren

2011-2013 souterrain verder uitgediept voor winkel met ingang aan de Wolvenstraat 32

Bewoners / eigenaren o.a.

1980-2001 Nederlandse kredietverzekeraar NCM

2001-20?? Atradius, opvolger NCM

2011-2013-heden Marqt supermarkt gerealiseerd, ingang Wolvenstraat 32

Rijksmonument

Nee

Gebruik nu

Kantoren / Winkel

 

 

Vertrek Atradius

In 2008 besluit Atradius, na diverse fusies, zie tab "NCM/Atraduis", te verhuizen naar een nieuw kantoor buiten het centrum, omdat de bereikbaarheid steeds moeilijker wordt en er meer kantoorruimte nodig is. Er is gekozen voor een nieuw kantoor in de Riekpolder, David Ricardostraat 1. Het oude kantoor, Keizersgracht 271-291 is verkocht door Artradius aan Credit Suisse Asset Management(SCAM). Het is dan een slechte tijd met veel leegstand. Maar samen met COD wordt het pand her ontwikkeld in fasen, het heeft een totaal oppervlakte van ongeveer 18.000 m2 en krijgt nieuwe naam, de Vijf Keizers en elk gebouw de naam van een Romeinse Keizer. De rechter drie waren het eerste gereed, na een ingrijpende verbouwing.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.