Keizersgracht 307

<- 287 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 311 ->

Keizersgracht 309 - 313, voor de afbraak 1912

Keizersgracht 309 - 313, voor de afbraak in 1912, het meeste linkse huis is nog het oude uit 1700. Het middelste huis, 311 staat er nog en het rechtse is 313. Foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 309, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 307

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1615 bouwerven 305, 307 en 309 oorspronkelijk in bezit van Adriaen Michielsz, getoumaker (0)

1616 bouwerf in handen van Cornelis Setten (1)

± 1700 (2)

1912 Fa D. Benina

Architect

1912 P.H. van Niftrik (?)

Opdrachtgever

verm. Cornelis Setten (1)

± 1700 Michiel Leers of Willem Holl (2)

Naam / gevelsteen

1675 De Laers (1)

Bijzonderheden

± 1700 woonhuis 5,44 m. breed. Halsgevel. Getoogd fronton waarop wapen. Vleugelstukken bewerkt met twee sfinxfiguren. Stoep. (2)

1912 Op de plaats van 305, 307 en 309 werd kantoorgebouw gesticht. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1631 Abraham Stoffels (1)

1675 Michiel Leers (1) (2?)

1776 – 1796 Kier van der Piet (Piet van der Kier?) (2)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.