Keizersgracht 365-367

Keizersgracht 365, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 365 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1874

1853 : HH 481  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5971  (verpondingsnummer)

1796 : 33 207    (kleinnummer)

1732 : 33 5914  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4096  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1623

± 1725

1874 Aggebroken/verbouwd

Architect

1874 G.B. Salm

Opdrachtgever

± 1623 Hendrik Cromhout, steenkoper

± 1725 Jacob Cromhout

1874 J.P.A. Kilsdonk (afbraak)

Naam / gevelsteen

eind 17de eeuw: Het Gouden Hooft 

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 5,73 m. breed. Gebouwd samen met 367 – 373. Alle onder één rechte kroonlijst met consoles. Elk een stoep en twee toegangen voor stallen. (2)

1874 365 en 367 afgebroken/vebouwd verenigd en tot verkooplokaal ingericht. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1760 Jacob Hendrik Baron van Wassenaar van Alkemade (2)

1874-???? Verkooplokaal Oudezijds Heerenlogement

1860-1891 NILLMIJ

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.