Keizersgracht 365-367

Keizersgracht 365, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 367 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1874

1853 : HH 480  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5970  (verpondingsnummer)

1796 : 33 205 en 206    (kleinnummer)

1732 : 33 5912 en 5913  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4094 en E 4095  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1623

± 1725

1874 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

± 1623 Hendrik Cromhout, steenkoper

± 1725 Jacob Cromhout

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1725 koopmanshuis 7,13 m. breed. Gebouwd samen met 365 – 373. Alle onder één rechte kroonlijst met consoles. Elk een stoep en twee toegangen voor stallen.

1874 365 en 367 verenigd en tot verkooplokaal ingericht.

Zie verder Keizersgracht 365 en 357

Bewoners / eigenaren o.a.


 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.