Keizersgracht 365-367

Keizersgracht 365, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 367 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1874

1853 : HH 480  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5970  (verpondingsnummer)

1796 : 33 205 en 206    (kleinnummer)

1732 : 33 5912 en 5913  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4094 en E 4095  (kadaster oud)

De oorspronkelijk panden zijn omstreeks 1623 gebouwd, ze zijn vermoedelijk daar opgetrokken door de steenkoper Hendrik Cromhout.

 

Rond 1725 heeft kleinzoon Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1608-1669) die dan op Herengracht 366 woont, de eenvoudige huizen die er stonden, vervangen door grotere koopmanshuizen, onder één rechte kroonlijst met consoles. Dat zijn dan de huisnummers Keizersgracht 365, 367, 369, 371 en 373.

 

Deze huizen waren bedoeld voor de naasten en er zaten tevens twee poorten die toegang geven tot de koetsen en de paarden van de bewoners aan de Herengracht. De huizen hebben elk een stoep naar de voordeur.

Omstreeks 1760 gaan ze over op Jacob Hendrik Baron van Wassenaar van Alkemade.

 

Dit huis is 7,13 m breed.

 

365 en 367 zijn in 1874 verenigd en tot verkooplokaal ingericht, dat van de Grimburgwal - het O.Z. Heeren logement is overgebracht, evenals het zandstenen poortje met het gemeentewapen dat hier nog bestaat. Zie voor de verdere geschiedenis Keizersgracht 365-367

Keizersgracht 365-367 Gautzsch Gasgloeilicht Het huis oud nieuw jrg 10

Een advertentie van Gautzsch Gasgloeilicht uit het blad Het huis oud nieuw jaargang 10 uit 1912

Keizersgracht 365 poort

Poortje, afkomstig van O.Z. Heerenlogement Fluwelen Burgwal, uit 2011.

Keizersgracht 365-367, restauratie in 1976

Keizersgracht 365-367, restauratie in 1976

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.