Keizersgracht 369 - 371

<- 365-367 Herengracht             Panorama            Herengracht 383 ->

Keizersgracht 377, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 377, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 377, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 377 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1938

1853 : HH 474  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5968  (verpondingsnummer)

1796 : 33 200    (kleinnummer)

1732 : 33 5907  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4089  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618 (1)

± 1760 (2)

1938 (3)

Architect

1938 A.J. van der Steur (3)

Opdrachtgever

± 1618 François Scott (1)

± 1760 Verm. Willem Straalman (2)

1938 Alg. Ned. Ind. Electr. Mij (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1760 koopmanshuis 10,77 m. breed. Rechte kroonlijst met vijf consoles. Vier zolderlichten. Balustrade met hoekvazen en middenpartij met kuif. Stoep met onderingang. Toegang met omlijsting. Snijraam. (2)

1938 369 – 377 gesloopt voor nieuwbouw. Nu 369.

Bewoners / eigenaren o.a.

1739 prof. med. dr Willem Roëll (1)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.