Keizersgracht 369 - 371

<- 365-367 Herengracht             Panorama            Herengracht 383 ->

Keizersgracht oud 381


Gebouwd           ± 1710 
Architect            -
Opdrachtgever    Johanna Cornelia Cooymans, wed. van mr Everhard Scott.
Afgebroken         1938

1853 : HH 472  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5966  (verpondingsnummer)

1796 : 33 198    (kleinnummer)

1732 : 33 5905  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4087  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

± 1710

Architect

Opdrachtgever

± 1620 François Scott of Eliasar Clifton

± 1710 Johanna Cornelia Cooymans, wed. van mr Everhard Scott.

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1710 koopmanshuis 3,60 m. breed. 379 en 381 twee halsgevels met vleugelstukken. Stoep.

1939-’40 beide gesloopt wegens bouwvalligheid t.g.v. belendende bouw ANIEM. Inrijhek.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.