Keizersgracht 369 - 371

<- 365-367 Herengracht             Panorama            Herengracht 383 ->

Keizersgracht 373, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 373, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 35, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 35, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 373 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1938

1853 : HH 476  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5970  (verpondingsnummer)

1796 : 33 202    (kleinnummer)

1732 : 33 5909  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4091  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1623

± 1725

1938

Architect

± 1725 mogelijk Jan van der Streng

1918 Adriaan Moen

Opdrachtgever

± 1623 Hendrik Cromhout[1581-1651], steenkoper

± 1725 Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk [1671-1722]

1918 Diaconie-weeshuis der Nederderlansche Hervormde Gemeente

1938 Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteitmaatschappij (ANIEM)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1623 eenvoudige huizen

± 1725  koopmanshuis 4,31 m. breed. Samen met 365, 367, 369 en 373.

1918 geschikt maken als weeshuis, doorbraken tussen de panden

1983 369 – 377 gesloopt voor nieuwbouw. Nu 369-371.

Bewoners / eigenaren o.a.

….- 1918 Erdmann & Hethey

1918-1932 369 – 377 tijdelijk in gebruik geweest als weeshuis voor de Ned. Hervormde Gemeente.

1934 onderbrengen vluchtelingen uit Duitsland

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.