Keizersgracht 369 - 371

<- 365-367 Herengracht             Panorama            Herengracht 383 ->

Keizersgracht 373, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 373, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 35, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 35, Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 373 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1938

1853 : HH 476  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5970  (verpondingsnummer)

1796 : 33 202    (kleinnummer)

1732 : 33 5909  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4091  (kadaster oud)

Keizersgracht 367 -373 oud

Keizersgracht 367 -373, foto van nog voor de afbraak in 1918. Foto Stadsarchief Amsterdam.

De oorspronkelijk panden zijn omstreeks 1623 gebouwd, ze zijn vermoedelijk daar opgetrokken door de steenkoper Hendrik Cromhout.

 

Rond 1725 heeft kleinzoon Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1608-1669) die dan op Herengracht 366 woont, de eenvoudige huizen die er stonden, vervangen door grotere koopmanshuizen, onder één dak. Dat zijn dan de huisnummers Keizersgracht 365, 367, 369, 371 en 373.

 

Deze huizen waren bedoeld voor de naasten en er zaten tevens twee poorten die toegang geven tot de koetsen en de paarden van de bewoners aan de Herengracht. De huizen hebben elk een stoep naar de voordeur.

 

Omstreeks 1760 gaan ze over op Jacob Hendrik Baron van Wassenaar van Alkemade.

 

Het huis is 5,45 m. breed.

 

De huizen zijn in 1918 eigendom van de firma Erdmann & Hethey die ze alle vier voor iets minder dan vier ton in guldens verkoopt. 

 

De huizen 369 - 377 zijn vanaf 1918 tot 1932 tijdelijk in gebruik geweest als diaconie-weeshuis voor de Nederlandse Hervormde Gemeente. Daarna zijn de panden o.a. in gebruik geweest voor de opvang van vluchtelingen uit Duitsland.

 

In 1938 zijn 369 - 377 gesloopt voor de nieuwbouw van ANIEM - Algemene Nederlandse-Indische Electriciteit Maatschappij, nu nr 369 - 371. 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.