Keizersgracht 369 - 371

<- 365-367 Herengracht             Panorama            Herengracht 383 ->

Keizersgracht 375, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 375, voor de afbraak in 1938

Keizersgracht 375, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 375 oud


Gebouwd           1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout, heer van Nieuwerkerk (1671-1722)
Afgebroken         1938

1853 : HH 475  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 33 5969  (verpondingsnummer)

1796 : 33 201    (kleinnummer)

1732 : 33 5908  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4090  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1744

Architect

Opdrachtgever

± 1618 François Scott

± 1744 Pieter Calkoen, schepen

1938 Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteitmaatschappij (ANIEM)

Naam / gevelsteen

± 1618 De Wassende Maen

Bijzonderheden

± 1618 met 377

± 1744 koopmanshuis 8,48 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles. Balustrade met twee zolderlichten. Middenstuk met kuif. Omlijste toegang. Stoep.

18de eeuwse lantaarn

begin 19de eeuw: snij- met achterraam

1983 369 – 377 gesloopt voor nieuwbouw. Nu 369-371.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.