Keizersgracht 385

<- 383 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 387 ->

Keizersgracht 385

Keizersgracht 385

Keizersgracht 385, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 385

 

Gebouwd           ± 1700
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van der Putt
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1612

± 1700

Architect

Opdrachtgever

± 1612 verm. mr Sasbout

± 1700 Jan van der Putt, afslager

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1612 eerst pakhuis.

± 1700 koopmanshuis 3,96 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Onderstuk met halsgevel met vruchtenfestoenen langs hals. Top eindigend in krullen. Breed fronton met schelpverisering. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1657-1678 Pieter Codde(1599-1678) kunstschilder, woont hier tot zijn dood, gekocht voor fl 5000,00

1741-1754 Jacob de Witt(1695-1754), kunstschilder, woont hier tot zijn dood

1890-1938 School instelling voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs.

1945-1984 Amy van Marken

Rijksmonument

Nr 2330

Gebruik nu

Twee appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.