Keizersgracht 401

< Keizersgracht 399                                                                      Panorama                                                                 Keizersgracht 403 >

 

Keizersgracht 401

Keizersgracht 401

Keizersgracht 401, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 401


Gebouwd           1665
Architect            -
Opdrachtgever    Isaac Focquier
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1665 (1)

Architect

Opdrachtgever

1665 Isaäk Focquier (1)

Naam / gevelsteen

Marseille, gevelsteen

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 7,45 m. breed. Zandstenen gevel in trant van Vingboons. Dorische pilasters. Langs verdieping en halve verdieping Ionische pilasters. Tegen top Korinthische pilasters. Vleugelstukken met festoenen en kinderfiguren. Hieronder ovale lichten (gesloten). Segmentvormig fronton. Om hijsbalk en in borstweringen halve verdieping wapenschild. Stoep met onderingang. Boven voordeur negen violette ruiten waarachter verguld sierraam van ± 1794. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1665-1676 Isaäk Focquier

1915 Mr. I. Bünker, Advocaat en procureur.

1944 Advocatenkantoor Bünker, Hendrix en De Pont

1998-heden  Fotomuseum "Huis Marseille"

Rijksmonument

Nr 2338

Gebruik nu

Fotomuseum "Huis Marseille"

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.