Keizersgracht 695

Keizersgracht 695

Keizersgracht 695

Keizersgracht 695, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 695


Gebouwd           1689
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Lier
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 158     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5510  (verpondingsnummer)

1796 : 59 36    (kleinnummer)

1732 : 59 5217  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1210  (kadaster oud)

Restauratie Stadsherstel

 

Het pand was al in 1976 op last van Bouw- en Woningtoezicht gedeeltelijk ingepakt. De rechter bouwmuur verzakte sindsdien in een zo hoog tempo, dat de voordeur gemiddeld eens per twee maanden bijgeschaafd moest worden. Foto's hieronder zijn van de situatie bij de aankoop van Stadsherstel.

 

Stadsherstel heeft het pand in 1984 aangekocht en in 1988 gerestaureerd. Aangezien het beleid van Stadsherstel gericht is op het zoveel mogelijk verwerven van naast elkaar gelegen percelen om bij een restauratie de kosten te kunnen drukken, werd besloten tot aankoop over te gaan van Herengracht 697, ook al voldeed het pand bij lange na niet aan de eis van Stadsherstel over het algemeen aan te kopen panden stelt. Namelijk dat het huis in een een (zeer) slechte bouwkundige staat.

De restauratie is uitgevoerd door Architectenbureau Prins B.V. en de werkzaamheden door J. Kneppers B.V.

 

De hoge stoep is hersteld met behulp gelden van de Vrienden van Stadsherstel.

 

Keizersgracht 695 Situatie na verwerving

Situatie na verwerving en voor herstel

Keizersgracht 695 Situatie na verwerving

Situatie na verwerving en voor het herstel

Keizersgracht 695 rest 1 SAA

De toestand tijdens de restauratie, foto van Han van Gool, Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.