Keizersgracht 695

Keizersgracht 695

Keizersgracht 695

Keizersgracht 695, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 695


Gebouwd           1689
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Lier
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 158     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5510  (verpondingsnummer)

1796 : 59 36    (kleinnummer)

1732 : 59 5217  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1210  (kadaster oud)

Plaquette ter herinnering Vrije Groepen Amsterdam

De plaquette op Keizersgracht 695 is ter herinnering aan de Vrije Groepen Amsterdam (VGA), een federatie van verzorgingsgroepen die zich tijdens de oorlog toeleggen op op het onderbrengen en verzorgen van Joodse onderduikers. Ze zijn onder meer actief in het verstrekken van valse persoonsbewijzen, voedselbonnen, levensmiddelen en financiële steun aan onderduikers en verzetsleden. En hiervoor is veel geld nodig. Bij deze vorm van verzet is het aandeel van joden (vol- en halfjoden) aanzienlijk: 20 procent van de VGA-leden had een joodse achtergrond. Een van de VGA-groepen was de PP-groep van Bob van Amerongen en Jan Hemelrijk, die grotendeels uit Joodse en half-Joodse leden bestaat. 

Op de Keizersgracht 695, in het souterrain, zit vanaf juli 1943 een bedrijf van farmaceutische producten. Het bedrijf komt van de Weesperzijde en wordt dan gerund door Ben Bromet, de vader van de bekende filmer Frans Bromet. Hij levert dan ook farmaceutische producten aan het verzet. Ook daar hebben ze deze producten nodig.

Maar het souterrain wordt ook een vergaderplek, waar diverse mensen van het verzet bij elkaar komen, zoals mensen van de SDAP (de vooroorlogse PvdA) en Walraven van Hall, de bankier van het verzet. In september 1944 wordt hier de overkoepelde organisatie, de Vrije Groepen Amsterdam (VGA), opgericht. Deze bijeenkomste zijn heel gevaarlijk, omdat bij verraad, er zeer veel mensen opgepakt kunnen worden. Maar omdat de groepen veel geld nodig hebben om de ondersteuning te kunnen volhoudende en de Nederlandse Bank de belangrijkste geldbron is, zijn deze bijeenkomsten noodzakelijk. Deze ondersteuning loopt via Walraven of Wally van Hall, die het geld bij de Nederlandse Bank vandaan haalt en doorgeeft aan de Vrije Groepen.

 

Meer hierover in ‘Fatsoenlijk Land; Porgel en Porulan in het verzet’ van Loes Gompes en de film hierover, ook van Loes Gompes. 

Over de rol van Walraven van Hall, is er de film "Bankier van het Verzet"

 

 

Herengracht 695, Plaquette voor de onthulling

Plaquette voor de onthulling

Herengracht 695, Sandra Rottenberg en mr. Maarten Meijer

Sandra Rottenberg en mr. Maarten Meijer voor de onthulling.

Herengracht 695, Job van Amerongen houdt zijn toespraak.

De zoon van Bob(Rob) van Amerongen, Job van Amerongen houdt zijn toespraak.

Herengracht 695, Opkomst is groot

Opkomst voor de onthulling is groot.

De onthulling

 

De plaquette is op 5 mei 2014 onthuld door door Job van Amerongen , zoon van een van de oprichters van de PP-groep. De opkomst was groot en na de onthulling was er nog een borrel in de tuin van het kantoor.

Vijfentwintig genodigden – familieleden en nazaten van leden van de VGA is een vrijheidsmaaltijd aangeboden in het pand aan de Keizersgracht, ten kantore van notaris Maarten Meijer en vennoten.

 

 

Herengracht 695, De plaquette, die er nu hangt

De plaquette, die er nu hangt

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.