Keizersgracht 717

< 713-715 Keizersgracht                                                                 Panorama                                                                 Keizersgracht 719 >

Keizersgracht 717

Keizersgracht 717

Keizersgracht 717, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 717

 

Gebouwd           1696
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Dirck Schaep
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1683

1696

1766

1919

1930

Architect

1919 Joseph J. Cuijpers

Opdrachtgever

1683 mr. Dirck Schaep

1766 mr. Nanning Cloeck

1919 J. Barmat

Naam / gevelsteen

1766 Amexima

Bijzonderheden

1683 stal met getimmerte.

1696 woonhuis 7,22 m. breed.

1766 rechte kroonlijst. Platte stoep. Omlijste toegang met sierraam.

1919 inwendig veranderd.

1930 luifel boven ingang gemaakt.

1967-1970 sociëteit voor minderjarige homofielen Zoos

Bewoners / eigenaren o.a.

Monument

Rijksmonument nr. : 2425

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.