Jacob de Wit (1695 – 1754)

Jacob de Wit, zelfportret

Jacob de Wit, zelfportret, gemaakt tussen 1706 - 1754. Komt uit de collectie Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Weimar (Thüringen) , inv./cat.nr KK 5652

Biografie Jacob de Wit (1695 – 1754)

 

Herengracht 436

Herengracht 440

Herengracht 366

Keizersgracht 385 (eigen huis en atelier)

Keizersgrach 401

 

De Wit werd op 19 december 1695 te Amsterdam geboren. Toen hij 13 jaar was, vertrok hij naar Antwerpen, waar hij lessen volgde aan de Schilder-Akademie. Hier werd hij een groot bewonderaar van de Vlaamse schilders Peter Paul Rubens en Antoon van Dyck.

Jacob de Wit keerde in 1715 terug in Amsterdam, waar hij al spoedig zijn eerste opdracht kreeg van Jacob Cromhout. In 1735 schilderde hij een ongewoon groot doek voor het Stadhuis op de Dam: Mozes ontvangt de zeventig ouderlingen. De schilder werd in 1741 eigenaar van Keizersgracht 385 en 383, schuin achter het Bijbels Museum. Tot zijn overlijden op 12 november 1754 woonde en werkte hij in Keizersgracht 385. In het achterhuis was zijn atelier. Hij is begraven op 19 november in de Oude Kerk, in de Snijderskapel nr. 363. 

 

Hij was een van de belangrijkste 18de-eeuwse Nederlandse kunstschilders. De Wit is vooral bekend om zijn religieuze werk en de vele deur-, schoorsteen- en plafondstukken die hij maakte voor de huizen aan de Heren- en Keizersgracht te Amsterdam, maar ook voor de buitenplaatsen van de betreffende eigenaars.

Bron : o.a. Wikipedia

Keizersgracht 401, Goden in het luchtruim, Jacob de Wit, Huis Marseille

Goden in het luchtruim van Jacob de Wit in Huis Marseille

Herengracht 440 / Herengracht 366, plafondschildering.

 

Het huis, Herengracht 440, bevatte een zolderstuk van Jacob de Wit uit 1750, voorstellende Apollo en de vier seizoenen. Dat is één van zijn laatste plafondschilderingen. Tijdens de oorlog werd het naar Duitsland getransporteerd, maar na de oorlog  is de plafondschildering weer in het huis teruggekeerd. Het is in 1958 gerestaureerd en het is oorspronkelijk geschilderd voor de eigenaar-bewoner mr. Pieter van de Poll. Jacob de Wit heeft in 1752 ook nog een deurstuk gemaakt, voorstellend drie kinderen bij het water (zie A. Staring, Jacob de Wit (1958), pp. 89, 155-6).

Na de restauratie zijn deze stukken, die eigendom zijn van stadsherstel, opgeborgen in verband met de nog uit te voeren verbouwingen in het pand. 

In 2000, na de restauratie van Herengracht 366, waarin het bijbels museum is gevestigd, is de plafondschildering van Jacob de Wit daar in de achterkamer geplaatst.

Herengracht 440, plafondstuk Jacob de Wit

Plafondstuk Jacob de Wit, foto bMA

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.