O.Z. Heerenlogement

Grimburgwal Heerenlogement fronton 1874

Fronton, detail uit de foto Pieter Oosterhuis, de leuwen op het fronton zijn later bij de Rijkspostspaarbank (later Postbank) op de Van Baerlestraat, hoek Paulus Potterstraat geplaatst, maar nu weer weg. Foto Stadsarchief Amsterdam

Het Oudezijds Heerenlogement

Grimburgwal

Keizersgracht 365-367

Chique gelegenheid

Het Oudezijds Heeren-Logement, gelegen aan de Grimburgwal, is een, door de stad in 1647 gebouwd logement en bedoeld als een onderkomen voor aanzienlijke gasten die de stad bezoeken. Het bestaat uit een complex van gebouwen. De bekende architect Philips Vingboons heeft het in het midden van de zeventiende eeuw verbouwd tot een chique gelegenheid. De vloeren zijn er van marmer en in alle kamers hangen kostbare schilderijen. Een Engelse reiziger noemt het Heeren-Logement ‘the noblest taverne in the world’. Amalia van Solms, de weduwe van stadhouder Frederik Hendrik, logeert er in 1665. Stadhouder Willem III verblijft er in 1672 en tsaar Peter de Grote in 1697.

 

Veilinggebouw

Al snel vinden op de binnenplaats van het gebouw veilingen plaats. Ook in andere steden, met een Heeren-Logement, daar vinden veilingen plaats. Het is een logische plek om dat daar te houden, je kunt er tevoren verblijven om de (on)goederen bezichtigen. 

Sedert lang worden er al veilingen gehouden op de binnenplaats van het logement. ’s Maandags komen dan de huizen, hofsteden en andere onroerende goederen onder de hamer. In een ordonnantie van 23 december 1681 wordt bepaald dat de verkoop van schepen en goederen van de schepen alleen hier verkocht worden. Later worden die tijden anders en op het laatst is de huizenveiling altijd op woensdag. De laatste onroerendgoedveiling is dan op woensdag 1 juli 1874, daarna sluit het lokaal hier en verhuist het naar de Keizersgracht.

 

Sloop

In 1873 valt het besluit om het Oudezijds Heeren-Logement te laten slopen om plaats te maken voor de uitbreiding van het Binnengasthuis. De huur voor het veilinghuis wordt opgezegd, eerst per 1 januari 1874 maar dat wordt uiteindelijk 2 juli 1874, dan is de laatste veiling in het gebouw. De veilingmeester en makelaar, J.P.A. Kilsdonk vertrekt met de veiling dan naar Keizersgracht 365-367 met meeneming van het karakteristieke poortje dat er nu nog staat op het nieuwe adres.

De Commissie van beheer over de stedelijke rentegevende eigendommen vraagt fotograaf Pieter Oosterhuis voor de sloop ‘eene photographische afbeelding, op eene enigszins groote schaal’ te maken van het gebouw. Het dagelijks bestuur en de leden van de commissie zouden daarvan een afdruk krijgen. Ook gaat er een exemplaar naar de stadsarchivaris gaan, voor in het archief. Op 17 april 1874 kon de voorzitter van de commissie de foto voor het eerst aan de leden laten zien.

 

 

Hieronder foto's en tekeningen van het Oudezijds Heeren-Logement. Eerst vanaf de Grimburgwal en daaronder tekeningen van de binnenplaats met veilingen.

 

 

Grimburgwal Heerenlogement voorzijde 1874

Kabinetfoto, De afbraak van de naastliggende panden is gestart, Op voorzijde stempel met naam van fotograaf, foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Grimburgwal Heerenlogement zijde 1874

Gezien vanuit de Langebrugsteeg naar het vrouwenziekenhuis. Rechts van het logement en het stadspakhuis. Pieter Oosterhuis maakte de foto in opdracht van de Commissie van beheer over de stedelijke rentegevende eigendommen. Foto Stadsarchief Amsterdam

Grimburgwal Gasthuis tekening

Lithografie met de hand gekleurd op papier, van Willem Hekking jr. Samensteller P.H. Witkamp en Uitgever G.W. Tielkemeijer

Grimburgwal tek Heerenlogement veiling

Afbeelding van het Oudezyds Heerelogement tot Amsterdam van binnnen te zien. Benevens de Manier van 't Verkoopen van Schilderijen aldaar.
De binnenplaats tijdens verkoop van schilderijen. Het betreft vermoedelijk de veiling van de kunstcollectie van de in 1772 overleden Leidse burgemeester Johan van der Marck, Aegidsz. op 25 augustus 1773. Het opgedragen schilderij rechts is een zeegezicht. Simon Fokke (1712-1784)

Grimburgwal Heerenlogement tek binnenplaats

De binnenplaats van het Oudezijds Herenlogement, Maker onbekend, Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.