Pan Dam 1812
 

<- Dam 1890                  Panorama Amstel               Dam-Damrak 1770 ->

Dam 1812 dan Place Napoleon geheten.     

Panoramisch gezicht van de noordzijde van de Dam en het Damrak vanuit het oostelijke hoekhuis van de Beurssteeg (Dam kleinnummer 22, later Vijgendam 2, afgebroken 1875). Geheel links nog een hoek van het Paleis, verder v.l.n.r. de Nieuwe Kerk, de huizen Dam 8-6, ingang Nieuwendijk, Dam 4-2, het hoekhuis Damrak 101 en de aangrenzende panden Damrak 100, 99, enz. - ca. 90, het water van het Damrak met in de verte de Korenbeurs en geheel rechts vooraan een hoek van het Huis onder 't Zeil ofwel Commandantshuis. Links boven in voorstelling detailschets van dakpannen, rechts boven een detailschets van het hek van het balkon van het Paleis. Getekend door Antoine-Ignace Melling. Stadsarchief Amsterdam

 

Hebt u ook een bijdrage, meer weten over het project?  klik hier.