Keizersgracht 649

Keizersgracht 649

Keizersgracht 649

Keizersgracht 649, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 649

Gebouwd           ± 1686
Architect            -
Opdrachtgever    Louis Trip of Hendrik Trip
Monument         Rijksmonument
1853 : X 514  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4702  (verpondingsnummer)
1796 : 58 59    (kleinnummer)
1732 : 58 4477  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1142  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1686

11 juni 1748

Architect

Opdrachtgever

± 1686 Louis Trip, commissaris of Hendrik Trip

Naam / gevelsteen

± 1686 in fronton wapen van Trip (verdwenen).

Bijzonderheden

± 1686 koopmanshuis 7,35 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Hoekvazen. Twee omlijste zolderlichten. Lage stoep loodrecht op gevel. Omlijste toegang. aparte toegang voor een stal.

11 juni 1748 Pachtersoproer: plundering bij Adriaan De Nooij, bewoner, pachter. 

Bewoners / eigenaren o.a.

????-1749 Adriaan De Nooij

1749-1791 Pieter Ploos van Amstel [1704-1754] en Johanna Lohoff [1720-1791]

1792-1794 Jacobus Johannes Ploos van Amstel [1751-1812]

1794-???? Maximilianus Franciscus Smulders

1876-1879 Balthasar Heldring[1839-1907] en Olga Sophie Sillem[1844-1876] / Anna Henriëtte Louise Sillem [1846-1914]

 

Rijksmonument

Nr. : 2403

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Geplunderd bij het pachtersoproer

Dit 7,35 m. brede koopmanshuis is omstreeks 1686 gebouwd, vermoedelijk voor Louis Trip, commissaris of voor Hendrik Trip.

 

Het heeft een halsgevel met veluygelstukken, een gebogen frontonwaarin het wapen van Trip - thans een blank schild -, hoekvazen, twee omlijste zolderlichten, een lage stoep loodrecht op de gevel, een omlijste toegang en een aparte toegang voor een stal.

 

Bij het pachtersoproer van 17 juni 1748 is bij de bewoner - pachter Adriaan de Nooij geplunderd. Het huis Keizersgracht 649 wordt binnen een jaar na het pachtersoproer op 31 maart 1749 door de koopman in drogerijen Pieter Ploos van Amstel [1704-1754] van de impostmeester Adriaan de Nooij gekocht voor 20.000 gulden. Het transport is op 7 mei 1749. Het huis komt na zijn overlijden in het bezit van zijn vrouw (en nicht) Johanna Lohoff [1720-1791]. Op 7 mei 1792 komt het pand in het bezit van haar zoon Jacobus Johannes Ploos van Amstel [1751-1812]. De waarde van het huis plus naast gelegen koetshuis, Keizersgracht 651, en erf wordt getaxeerd op f 36.000,-. Op 17 juli 1794 verkoopt Jacobus Johannes het voor f 44.000,- aan Maximilianus Franciscus Smulders. 

Van 1876 tot 1879 woont in dit huis Balthasar Heldring[1839-1907] die gehuwd wass met Olga Sophie Sillem[1844-1876], maar in 1879 gehuwd is met haar zus, Anna Henriëtte Louise Sillem [1846-1914]. Hij zelf is dan directeur van de Kasvereeniging en bestuurslid van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, en breidt het bedrijf uit tot een volwaardige bancaire onderneming. Hij verhuist in 1879 naar de Herengracht 537.

 

Het pand is goed bewaard gebleven.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.