Herengracht 188 (afgebroken in 1896)

<- 190 Herengracht               Panorama             Herengracht 186 ->

Herengracht 188, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 188, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 188, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 188 (afgebroken 1896)


Gebouwd           ± 1625
Architect            -
Opdrachtgever     verm. Johannes Rijkaert 
Monument         afgebroken in 1896
1853 : LL 159  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2543  (verpondingsnummer)
1796 : 42 413    (kleinnummer)
1732 : 42 2523  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3737  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625 (met 186)

afgebroken 1896

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1625 verm. Johannes Rijkaert

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1625 woonhuis 4,55 m. breed. Trapgevel met gebogen afdekking. Deuromlijsting. Stoep.

1896 gesloopt voor Raadhuisstraat

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.