Herengracht 192 (afgebroken in 1896)

<- 194 Herengracht               Panorama             Herengracht 190 ->

Herengracht 192, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 192, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 192, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 192 De Koning van Polen (afgebroken in 1896)


Gebouwd           1661
Architect            -
Opdrachtgever    Corns Nuijts
Monument         afgebroken in 1896

1853 : LL 161  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 40 1866  (verpondingsnummer)

1796 : 40 415    (kleinnummer)

1732 : 40 1905  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3739  (kadaster oud)

Bouwjaar

1616

1661

1896 afgebroken voor de Raadhuisstraat

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1616 Cornelus Nuyts[1574-1661]

1661 Cornelus Nuyts[1574-1661]

Naam / gevelsteen

voor 1661 De Koning van Polen

Bijzonderheden

1616-1660 woning annex suykerbackerij van Cornelis Nuyts, afgebrand op 3 januari 1660. Heeft een uitgang op de Keizersgracht, 149-151

1661 koopmanshuis 9,65 m. breed. zandstenen gevel, benedenverdieping in blokwerk als basement, waarop twee keer drie Corintische pilasters, onderbroken door horizontale lijst en afgedekt met gebogen hoofdgestel. Met het borstbeeld van de Poolse koning boven de deur. Krijgt in 1666 toch weer een vergunning voor suikerraffinaderij, ondanks protesten.

Twee schoorstenen en lage stoep met afsluithek

1896 afgebroken voor de aanleg van de Raadhuisstraat

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1660 oorspronkelijk suikerbakkerij van David en Corns Nuyts met uitgang op Keizersgracht

1742-1744 Johs en Dirk van der Mersch, kooplieden

1860-1865 Frederik Muller, boekhandelaar(eigenaar)

1865-1874 Kasvereniging

1876-1896 Willem Hovy(eigenaar), met o.a. Ver. tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.