Herengracht 584

<- 586 Herengracht                  Panorama                Herengracht 582 ->

Herengracht 582 - 584

Herengracht 582 - 584

Herengracht 584, tekening Caspar Philips

Ttekening Caspar Philips

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


 

Herengracht 582 en 584

 

Bouwjaar

± 1670 (1)

1785 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1670 mr Joan de Waele, Heer van Ankeveen (1)

582: 1785 F. Nunes (2)

1939 Semembah Maatschappij (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 twee woonhuizen onder één dak samen 14,92 m. breed. Bakstenen gevel met rechte kroonlijst waaronder zeven consoles waartussen lichtramen. Kap met dakvenster. Ingangen naast elkaar met stoep loodrecht op gevel. Lantaarn op tussendam. Verder een afsluithek. (1)

? rechte kroonlijst met trigliefen. Kap met groter en kleiner bijgemaakt dakvenster. (2)

eind 18de eeuw: snijraam bij beiden (3)

582: 1785 veranderd. Toegang verbreed en geflankeerd door twee smeedijzeren hekken. Paarse ramen in benedenverdieping. (3)

584: empire ruiten. (3)

582: 1939 ingericht als kantoor? (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nrs 1907 en 1908

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.