Herengracht 586

<- 588 Herengracht                  Panorama                Herengracht 584 ->

Herengracht 586

Herengracht 586

Herengracht 586, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 586

Gebouwd           ±1789 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Jacob Momma
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 222  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5931  (verpondingsnummer)
1796 : 60 615    (kleinnummer)
1732 : 60 0  (verpondingsnummer)
Kadast: I 4765  (kadaster oud)

Dit woonhuis met stalgebouw, samen 14,80 m. breed, is oorspronkelijk in 1670 gebouwd naar de geest van die tijd met kruiskozijnen enz. voor Gijsbert Dommer.

 

In 1700 is het eigendom van en wordt het bewoond door baron Manuel de Belmonte en krijgt het de naam 'Het Hof van Baron de Belmonte'.

Het is voor Belmonte rijk bewerkt en ingericht.

 

In 1741 komt het in handen van en wordt het sedertdien bewoond door Nicolaas Calkoen de Jonge, commissaris van de Rekenkamer.

 

Het heeft een rechte kroonlijst waaronder vijf consoles met tussenlichten, een dubbele stoep met onderingang, een omlijste toegang en twee lantaarns.

 

Het stalgebouw heeft een top van vermoedelijk 1741, een brede toegang en pakzolders.

 

In 1789 is het eigendom van en wordt het bewoond door Jan Jacob Momma, koopman en commissaris. Hij heeft het stalgebouw bij het woonhuis laten trekken en veel vereenvoudigd zoals het nu nog ongeveer is: de gevel onder één kroonlijst waarop een eenvoudige balustrade, een snijraam met pijlen doch geen omlijste toegang en lantaarns.

 

In 1916 is het voor August Janssen ingericht tot handelskantoor, waarna het in 1920 overging op de Deli-Maatschappij die er tot ? gevestigd is geweest.

 

 

Herengracht 586

Herengracht 586

Herengracht 586

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.