Herengracht 190 (afgebroken in 1896)

<- 192 Herengracht               Panorama             Herengracht 188 ->

Herengracht 190, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 190, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 190, Foto Gebroeders Douwes (uitgever) uit 1885

Herengracht 190 afgebroken in 1896


Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Jasobsz Bas
Monument         afgebroken in 1896
1853 : LL 160  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 40 1865  (verpondingsnummer)
1796 : 40 414    (kleinnummer)
1732 : 40 1904  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3738  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

afgebroken 1896

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Albert Pietersz? (± 1614 eigenaar bouwerf)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 6,35 m. breed. Trapgevel met ontlastingsbogen en stoep.

1896 gesloopt voor Raadhuisstraat

Bewoners / eigenaren o.a.

1627 Pieter Jacobsz Bas,

Egbert de Vrij Temminck, burgemeester 1749-1784 (Zie ook Herengracht 194)

1758-1793 Johannes Crijgton, procureur en notaris. 

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.