Herengracht 586

<- 588 Herengracht                  Panorama                Herengracht 584 ->

Herengracht 586

Herengracht 586

Herengracht 586, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 586

Gebouwd           ±1789 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Jacob Momma
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 222  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5931  (verpondingsnummer)
1796 : 60 615    (kleinnummer)
1732 : 60 0  (verpondingsnummer)
Kadast: I 4765  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

1700

1789

1916

Architect / Bouwer

1916 Gebroeders Van Gendt, Stadhouderskade 122

1937 C. Hellingman, Nassaukade 115

1950 fa. Smelt en Schrikker, Mariotplein 19

1988 Witt & van Well. Singel 36

2009 A. van Manen, Herengracht 407

Opdrachtgever

1670 Gijsbert Dommer

1700 baron Manuel de Belmonte

1789 Jan Jacob Momma

1916 August Jansen

1937 Deli Maatschappij

1950 Deli Maatschappij

1988 Beleggingsbouw B.V.

2009 particulier

Naam / gevelsteen

Het Hof van Baron de Belmonte

Bijzonderheden

1670 woonhuis met stalgebouw samen 14,80 m. breed. Kruiskozijnen. 

1700 rijk bewerkt en ingericht. Een kap en een rechte kroonlijst, waaronder vijf consoles met tussenlichten. Dubbele stoep met onderingang, omlijste toegang. Twee lantaarns.

Stalgebouw met een top uit ± 1741 met brede toegang en pakzolders. 

1789 koetshuis bij woonhuis getrokken en het geheel erg vereenvoudigd. Hele gevel onder één kroonlijst waarop eenvoudige balustrade. Snijraam met pijlen. Geen omlijste toegang en lantaarns.

1916 ingericht tot handelskantoren een grote kluis onder het achterhuis

1937 Verbinden met Herengracht 588

1950 Uitbreiden van de 2e en de 3e etage, zowel dit als Herengracht 588

1988 Maken 16 appartementen in Herengracht 586/588 en 590/592

2009 aanpassingen aan twee appartementen en samenvoegen

Bewoners / eigenaren o.a.

1700 baron Manuel de Belmonte

1741 Nicolaas Calkoen de Jonge, commissaris van de Rekenkamer

1789 Jan Jacob Momma, koopman en commissaris

1916-1920 August Jansen

1920-1968 Deli Maatschappij/NV Deli Mij Internationaal

1969-???? NV Amsterdam-Rotterdam Bank (Amrobank)

Rijksmonument

Nr. : 1909

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.