Herengracht 571

<- 569 Herengracht                Panorama               Herengracht 573 ->

Herengracht 571

Herengracht 571

Herengracht 571, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 571


Gebouwd           1665
Architect            -
Opdrachtgever    Nicolaes Vis,
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  260   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5452  (verpondingsnummer)

1796 : 59 31    (kleinnummer)

1732 : 59 5158  (verpondingsnummer)

Kadast: I 750   (kadaster oud)

 

Bouwjaar

± 1665

Architect

1897 G. A. van Arkel[1858-1918]

Opdrachtgever

1665 Nicolaes Vis

1780 mr. Jacob Boreel

1897 mr. J. Kappeijne van de Coppello

1974 Europartners Bank (Nederland)

2005 Linden Groep

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1665 - 1667 woonhuis 12,05 m. breed. 

1780 boven middenvoorsprong frontispice gemaakt. Tympaan gevuld met vruchtenguirlandes.

1897 Interne verbouwing

1974 Interne verbouwing, kluis gebouwd in het huis

2005 Linden Groep renovatie/restauratie, weer woonhuis van maken

Bewoners / eigenaren o.a.

1693 Johs Romswinkel

1712 Hendrik van der Spelt, commissaris

1761 Jonas Witsen de Jonge

1772 Theod. Boendermaker, schepen

1774 mr Jacob Boreel (door huwelijk)

1804-1807 verhuurd aan mr. Jan Jacob Vereul [1771-1807]

1816-1823 mr. Jan Wolters van de Poll [ 1759-1826]

1838-1855 Jacob Johannes Luden[1793-1841] en Louise Sillem [1808-1896]

1857-1890 Francis Melvil [1802-1869] en Louise Sillem [1808-1896]

1897-1920 mr. J. Kappeijne van de Coppello

1920 NV tot exploitatie van het restaurant Schiller

1920-1954 Fundatie Van den Santheuvel Sobbe (verhuur kantoren)

1954-1960 NV Internationale Mij voor financiële zaken Imafiza

1960-1974 Nederlandsche Middenstandsbank 

1974-2004 Europartners Bank (Nederland) / Commerzbank (tot 2003 eigenaar)

2003-2007 Linden Groep

2007-heden bewoond

Rijksmonument

Nr 1681

Gebruik nu

woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en Vier eeuwen Herengracht door H. de la Fontaine Verwey (inleiding) & Isabella H. van Eeghen & drs. G. Roosegaarde Bisschop e.a..

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.