Herengracht 573

<- 571 Herengracht                Panorama              Herengracht 575 ->

Herengracht 573

Herengracht 573

Herengracht 573, tekening Caspar Philips

Tekening uit grachtenboek

Herengracht 573 Tassenmuseum Hendrikje


Gebouwd           1664
Architect            Thomas Munster
Opdrachtgever    Cornelis de Graeff
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  259   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5453  (verpondingsnummer)

1796 : 59 30    (kleinnummer)

1732 : 59 5159  (verpondingsnummer)

Kadast: I 749   (kadaster oud)

Bouwjaar

1664

Architect

1664 Thomas Munster Meester-metselaar

1868 Isaac Gosschalk

Opdrachtgever

1664 Cornelis de Graeff, burgemeester (overleed op 5 mei 1664. Afgebouwd door zijn familie.)

1664 Pieter de Graeff

Ca. 1725 Gerrit de Graeff[1711-1752] of Joanna Hooft [1678-1738]

1835 Albert Brondgeest

1974 Europartners / Commerzbank

2005 Linden Groep

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1725 Omvanrijke verbouwing

1868 Verbouwing, waarbij de stoep is verwijderd

1974 Samenvoegen 571-573 en herinrichten als kantoor

2005 Splitsen en renovatie/restauratie

Bewoners / eigenaren o.a.

Van vader op zoon/dochter: 1664 Pieter de Graeff, oud-commissaris en schepen

Na 1707 mr Jan de Graeff

1738 mr Gerrit de Graeff, commissaris en schepen

1766 Elisabeth Jacoba de Graeff (achter-achterkleindochter) in 1768 gehuwd met Jan Baron de Petersen, commissaris 

1787 Jan Nics van Eys 

1835 Albert Brondgeest

1851-± 1890 Johanna Maria Walkart, gehuwd met jhr mr Johs de Bosch Kemper (3)

± 1890 wed. Maria H.J. de Bie Leuvelink Tjeenk – van Eik

1907-1948 Hollandse Brandassurantie Societeit van 1841 en verschillende kantoren.

1948-1954 Fundatie van den Santheuvel Sobbe

1954-1974 NV Nederlandsch-Fransche Bank (later Nederlandse Middenstandsbank)

1974-2004 Europartners / Commerzbank (tot 2003 eigenaar)

2003-2007 Linden Groep

2007-heden Tassenmuseum Hendrikje

Rijksmonument

Nr 1682

Gebruik nu

Tassenmuseum Hendrikje

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en Vier eeuwen Herengracht door H. de la Fontaine Verwey (inleiding) & Isabella H. van Eeghen & drs. G. Roosegaarde Bisschop e.a..

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.